Adresse:
Drammensveien 121, Kongsberg

Type eiendom:
Næringstomter for utvikling til leie/til salgs

Tomtestørrelse:
100 000 m2

Eierandel:
50%

Toppen Næringspark
Toppen Næringspark
Toppen Næringspark

Kongsberg

Toppen Næringspark

Toppen Næringspark utgjør siste skudd på stammen av nyetablerte næringsparker direkte forbundet med nye E134 i Kongsberg. Betydelige infrastrukturelle investeringer har gjort dette området til en definitiv vinner for nye etableringer innenfor industri, lager, håndtverk og produksjon. Vår Toppen næringspark befinner seg helt inntil nye E134, med en unik eksponering og formidable adkomstforhold. Området i sin helhet preges av større nasjonale aktører som Cirkle K, Max Burger og Volmax. I tillegg har vi på vårt område solgt ut tomter til etablerte aktører som Krøderen Elektro, Drammen Liftutleie, Drammen Rørservice, HS News og Alt-i-Bygg Kongsberg, hvor samtlige startet sine byggearbeider våren 2020. Pt. finnes noe ledig areal for eventuelle interessenter på nordlige del av området. Sørlige del av området er forventet byggestartet våren 2023.

  • 100%

    Utleid

Kontakt oss

T: +47 975 838 28
E: post@kvadratera.no

Besøksadresse

Cappelens gate 24,
3015 Drammen