Adresse:
Toppen Industripark, Kongsberg

Tomtestørrelse:
1500 – 100.000 kvm

Eierandel:
50%

Toppen Industripark, Kongsberg

Toppen Industripark troner på høyre side langs nye E134 ved avkjøringen til Kongsberg sentrum. 100 mål næringsarealer tilrettelegges nå for salg og utleie. Her kan vi enten selge tomt til din virksomhet, eller sette opp bygg bedriften kan leie av oss.

Med sin unike beliggenhet inntil E134 – hovedfartsåren mellom øst og vest – vil Toppen kunne by sine leietakere på både fantastisk profilering og enkle adkomst- og kommunikasjonsmuligheter for transport. En styrket forbindelse mellom øst og vest, samt betydelige infrastrukturelle oppgraderinger de seneste år, har medført betydelig nedkorting av reisetider – Oslo nås på 1 time, mens turen til Drammen utgjør 30 min. Tog fra Kongsberg til Oslo hver halvtime.

Kongsberg har et unikt teknologimiljø med verdensledende bedrifter innenfor sine bransjer som spenner fra under havbunnen til det ytre rom. Her finnes noen av verdens fremste teknologibedrifter som konkurrerer i de mest krevende bransjer som bil, fly, forsvar, subsea og space. Det har de senere årene også blitt etablert et solid miljø for kompositt teknologi. Kongsberg er i tillegg en av få innlandsbyer som kan vise til årlig befolkningsvekst, og per 2020 teller man 27.500 innbyggere. Kommunen har et klart mål om 30.000 innbyggere i 2030.

Området er regulert til industri/lager og tomtene har ulike størrelser fra 1.5 opp til rundt 30 mål.

Kontakt oss

T: +47 975 838 28
E: post@kvadratera.no

Besøksadresse

Gråterudveien 15,
3036 Drammen