Adresse:
Sportsveien 17, Kongsberg

Tomtestørrelse:
13 899 kvm

Bygningsmasse:
2 983 kvm BTA

Eierandel:
50%

Leietagere:
Kongsberg Bilsenter AS

Sportsveien 17, Kongsberg

  • 100%

    Andel utleid

Kontakt oss

T: +47 975 838 28
E: post@kvadratera.no

Besøksadresse

Wergelandsveien 7,
0167 Oslo