Adresse:
Spikkestadveien 167, Spikkestad

Tomtestørrelse:
8 635 m2

Bygningsmasse:
3 750 m2

Spikkestad

Spikkestadveien 167

Spikkestadveien 167 utgjør øvre del av vårt Spikkestad-konglomerat og troner i bakkant og over eiendommene Industriveien 1, 3 og 7 i terrenget. Med sin fantastiske profilering og beliggenhet ved utmunning av E134 fra Oslofjordforbindelsen, er det med rette man kan hevde svært aktuell beliggenhet, både nå og i fremtiden. Eiendommen har gjort mye ut av sitt potensiale og innehar effektive og brukervennlige lager- og produksjonsarealer, samt hensiktsmessig og transportvennlige utearealer. I dag holder spesialisten på lagerføring – og transport av konfeksjon til i Spikkestadveien 167, og eiendommen ble for noen år tilbake skreddersydd for G-Tex slik at disse kunne foreta en etterlengtet og nødvendig flytting hit for å ta steget videre inn i fremtiden.

  • 100%

    Utleid

Kontakt oss

T: +47 975 838 28
E: post@kvadratera.no

Besøksadresse

Cappelens gate 24,
3015 Drammen