Adresse:
Ringeriksveien 193 – 201 og Årenga 30, Vøyenenga

Type eiendom:
Kombinasjonseiendom

Tomtestørrelse:
45 000 m2

Bygningsmasse:
6 600 m2

Eierforhold:
30%

Vøyenenga

Ringeriksveien 193-201 og Årenga 30

Ringeriksveien 193-201 er nyeste tilskudd i porteføljen i Bærumsområdet, nærmere bestemt Vøyenenga Industriområde. Omgitt av større områder i Asker og Bærum under sterk utvikling, som velkjente Rud, Sandvika og Billingstad, fremstår Vøyenenga med sitt industripreg som det neste spennende og aktuelle. I nær tilknytning til sentrale veisystemer via E16, sammen med svært romslige utearealer, har R193-201 stort potensiale for videre utvikling i fremtiden. Eiendommen leies i dag ut til aktører med behov for kombinasjonslokaler med tilhørende god utelagringsplass. Området for øvrig er nok mest kjent for bilbyen på Rud, samt massiv utvikling av boliger og handel i de mest sentrale deler.

  • 100%

    Utleid

Kontakt oss

T: +47 975 838 28
E: post@kvadratera.no

Besøksadresse

Cappelens gate 24,
3015 Drammen