Adresse:
Pindsleveien 4B, Sandefjord

Tomtestørrelse:
3 500 kvm

Bygningsmasse:
2 500 kvm BTA

Eierandel:
50%

Leietagere:
Litex AS

SANDEFJORD
Pindsleveien 4B

Pindsleveien 4B er en tradisjonell industrieiendom og utgjør del av våre tre eiendommer på Pindsle handelsområde. I dag er eiendommen utleid til Litex AS som produserer våtromsplater til industri og byggevare. Eiendommen har en meget fordelaktig hjørnebeliggenhet og er et velkjent bygg på området.

  • 100%

    Andel utleid

Kontakt oss

T: +47 975 838 28
E: post@kvadratera.no

Besøksadresse

Gråterudveien 15,
3036 Drammen