Adresse:
Pindsleveien 2, Sandefjord

Tomtestørrelse:
3 800 kvm

Bygningsmasse:
Ubebygd tomt under utvikling

Eierandel:
50%

Pindsleveien 2, Sandefjord
Pindsleveien 2, Sandefjord
Pindsleveien 2, Sandefjord

Sandefjord

Pindsleveien 2

Pindsleveien 2B er en ubebygd tomt i det meget attraktive handelsområdet Pindsle i Sandefjord. I mars 2020 ble vi tildelt en handelskvote på 3300 m2 fordelt over våre 3 eiendommer i det vi kaller Pindslekvartalet. Vi startet bygging våren 2021 i Gneisveien 11 – og får der inn 3 nye handelsaktører. Pindsleveien 2 blir neste utviklingssteg av disse 3 eiendommene.

  • 100%

    Utleid

Kontakt oss

T: +47 975 838 28
E: post@kvadratera.no

Besøksadresse

Cappelens gate 24,
3015 Drammen