Adresse:
Moveien 53, Sandefjord

Tomtestørrelse:
9 980 kvm

Bygningsmasse:
4 655 kvm BTA

Eierandel:
100%

Leietagere:
NorgesGruppen Øst AS, Tinnies hus AS, Sporty 24 AS

SANDEFJORD
Moveien 53

M53 er en eiendom med mye historie og sjel i veggene. Bygget ble opprinnelig oppført for Sandars meieri i 1955. Sandars meieri var tidlig ute med ny teknologi og var de første i landet som leverte melk i pappkartong.

Bygget har siden den gang huset mange butikker og  utviklet seg til å bli en solid handlesdestinasjon, der man fortsatt kan kjøpe melk i pappkartong.

  • 100%

    Andel utleid

Kontakt oss

T: +47 975 838 28
E: post@kvadratera.no

Besøksadresse

Gråterudveien 15,
3036 Drammen