Adresse:
Industriveien 7, Kongsberg

Type eiendom:
Kombinasjonseiendom

Tomtestørrelse:
7 450 m2

Bygningsmasse:
2 392 m2

Eierandel:
100%

Industriveien 7, Kongsberg
Industriveien 7, Kongsberg

Kongsberg

Industriveien 7

Industriveien 7 er nyeste tilskudd i vår Kongsberg-portefølje, grensende mot vår Industriveien 11 på Gomsrud. Industriveien 7 er en mindre kombinasjonseiendom som i dag huser forretning, lager og kontor. Beliggende ved Lågens bredder, samt inntil sentrale veisystemer forbundet av E134 vil også denne eiendommen utgjøre et svært attraktivt punkt i Kongsberg, både nå og i fremtiden. Som en av de nærmeste naboer til Kongsberg Teknologipark, samt trafikkmaskin på E134 med av/påkjøring mot Bergen/Haugesund, er vi svært fornøyde med innkjøpet av I7.

  • 100%

    Utleid

Kontakt oss

T: +47 975 838 28
E: post@kvadratera.no

Besøksadresse

Cappelens gate 24,
3015 Drammen