Adresse:
Industriveien 3, Spikkestad

Tomtestørrelse:
4 210 m2

Bygningsmasse:
2 368 m2

Spikkestad

Industriveien 3

Industriveien 3 utgjør del av vårt Spikkestad-konglomerat av eiendommer i Asker kommune, med sin svært attraktive beliggenhet i forhold til sentrale og fremtidige veisystemer i Viken fylke. Plassert helt inntil av/påkjøring E134 med enkel adkomst til hovedveiforbindelser knyttet til Oslofjordtunnelen, fremstår eiendommene på Spikkestad meget spennende – både i nåtids- og fremtidsperspektiv.
Industriveien 3 huser i dag blant annet Nibu AS – som er en av Norges ledende spesialgrossister innenfor kjøkken- og interiørbeslag til handel og industri.

  • 100%

    Utleid

Kontakt oss

T: +47 975 838 28
E: post@kvadratera.no

Besøksadresse

Cappelens gate 24,
3015 Drammen