Adresse:
Industriveien 11,Kongsberg

Tomtestørrelse:
20 000 kvm

Bygningsmasse:
2 500 kvm BTA

Eierandel:
50%

Leietagere:
BilSpiten AS, Volmax AS

KONGSBERG
Industriveien 11

BilSpiten AS er kjent for de fleste godt utover Kongsbergs grenser, og Industriveien 11 har i en årrekke tjent som hovedsete for BilSpiten`s salgs- og verkstedsvirksomhet av personbiler. I dag selges Volvo, Mazda og Ford fra eiendommen, i tillegg til salg og reparasjon av lastebil via Volmax AS sitt anlegg på samme eiendom. Med sin særdeles fordelaktige beliggenhet ved utmunningen avnye E134, enkel av/påkjøring til sentrale veisystemer, gangavstand til Kongsberg Teknologipark samt plassering helt inntil Laagen som renner gjennom sentrum av Kongsberg, er dette definitivt et av Gomsrud-områdets beste punkter.

  • 100%

    Andel utleid

Kontakt oss

T: +47 975 838 28
E: post@kvadratera.no

Besøksadresse

Gråterudveien 15,
3036 Drammen