Adresse:
Havnegata 81-83, Drammen

Type eiendom:
Kombinasjon

Tomtestørrelse:
40 000 m2

Bygningsmasse:
10 000 m2

Eierforhold:
Management/utleie

Havnegata 81-83, Drammen
Havnegata 81-83, Drammen
Havnegata 81-83, Drammen

Drammen

Havnegata 81-83

Havnegata 81-83 er mer kjent som landemerket Drammen Slip & Verksted i Drammen. Eiendommen befinner seg særdeles sentrumsnært og beliggende med kort vei til/fra sentrale adkomster for hovedveisystemer til og fra Drammen, samt med unik beliggenhet ved Drammensfjordens innseiling.

Eiendommen står foran en betydelig urbanisering for boligutvikling med antatt oppstart i 2023. I mellomtiden har vi i Kvadratera AS management- og utleieansvar på vegne av eier.

Denne type industri- produksjons- og lagerarealer har aldri tidligere blitt tilbudt i leiemarkedet og det er en glede for oss å bistå eier med å tilrettelegge for arealintensive virksomheter som normalt har utfordringer med å finne lokaler med denne beskaffenhet. Med en særdeles attraktiv beliggenhet som nabo til Tangenkaia og Drammen Havn er dette en mulighet av de sjeldne for de fleste.

Historisk har hjørnesteinsbedriften Drammen Slip & Verksted hatt hovedsete på eiendommen i en årrekke. Senere år har Dresser Rand benyttet store deler av eiendommen, og nå sist Siemens som fraflyttet eiendommen sommeren 2021.

  • 100%

    Utleid

Kontakt oss

T: +47 975 838 28
E: post@kvadratera.no

Besøksadresse

Cappelens gate 24,
3015 Drammen