Adresse:
Gråterudstubben 1, Drammen

Tomtestørrelse:
2 500 kvm

Bygningsmasse:
Ubebygd tomt under utvikling

Eierandel:
60%

Leietagere:
Franzefoss Gjenvinning AS

DRAMMEN
Gråterudstubben 1

Inntil vår eiendom Gråterudveien 15 finner man den ubebygde tomten Gråterudstubben 1. Her planlegges kombinasjonsbygg med opptil 3 etasjer med muligheter både for produksjon og lager med tilhørende kontorfasiliteter. Leietaker kan her være med å skreddersy bygget etter egne ønsker og behov. Arealet i Gråterudstubben 1 kan også utgjøre vekstmulighet for leietakere i Gråterudveien 15

  • 100%

    Andel utleid

Kontakt oss

T: +47 975 838 28
E: post@kvadratera.no

Besøksadresse

Gråterudveien 15,
3036 Drammen