Adresse:
Gneisveien 11, Sandefjord

Tomtestørrelse:
11 660 kvm

Bygningsmasse:
4 448 kvm BTA

Eierandel:
50%

Leietagere:
Tools AS, Kumera AS

Gneisveien 11, Sandefjord

Eiendommen består av et næringsbygg inneholdende kontorbygg, produksjonshaller, forretningslokale med lager.

Hoveddelen av bygningsmassen ble oppført i 1968 av betongkonstruksjoner med utvendige fasadeplater. Produksjonsdel mot øst ble oppført i 2007 av stålkonstruksjoner med sandwichelementer, brannskillevegg mot kontor av betong.

  • 100%

    Andel utleid

Kontakt oss

T: +47 975 838 28
E: post@kvadratera.no

Besøksadresse

Wergelandsveien 7,
0167 Oslo