Forvaltning

Kvadratera AS har innenfor vårt fagfelt, foruten utvikling av næringseiendom, i tillegg kompetanse innenfor forvaltning og management av næringseiendommer.

Eiendommene vi har ansvar for innen forvaltning, leietakerrelasjoner og utleie presenteres nedenfor. I eiendommer vi har under forvaltning og management, ser vi ofte at kryssende eierinteresser er utgangspunkt, mens like ofte er det relasjoner til øvrige eiendomsutviklere som danner basis for et ønske om at vi i Kvadratera skal ha hånd om daglig drift av eiendommene, samt være involvert i videre utbygging og utvikling i kraft av vår fagkompetanse.

Kontakt oss

T: +47 975 838 28
E: post@kvadratera.no

Besøksadresse

Cappelens gate 24,
3015 Drammen