Forvaltning

Kvadratera AS har innenfor vårt fagfelt, foruten utvikling av næringseiendom, kompetanse innenfor forvaltning og management av næringseiendommer.

Eiendommene vi har ansvar for innen forvaltning, leietakerrelasjoner og utleie presenteres nedenfor.

Kvadratera Havnegata 81 83 2

Havnegata 81-83

Utleid
Drammen
Kvadratera skoglistubben 21 grayfilter

Skoglistubben 21

Utleid
Lørenskog