• DJI 0166
  • ABK04860
  • ABK05448

Sportsveien 17

Adresse:
Sportsveien 17, 3615 Kongsberg
Tomtestørrelse:
14.000 m2
Bygningsmasse:
2.500 m2
Eierandel:
50%
Status:
Solgt

Kontaktperson