• DJI 0025
  • DJI 0015
  • Gråterud

Gråterudstubben 1

Leietakere:
Solar Norge AS
Adresse:
Gråterudstubben 1, 3026 Drammen
Tomtestørrelse:
2.440 m2
Bygningsmasse:
2.622 m2
Eierandel:
60%
Status:
1.340 kvm kombinasjonslokaler ledig

Kontaktperson