Adresse:
Bakkeveien 2, Asker

Tomtestørrelse:
3 900 kvm

Bygningsmasse:
450 kvm BTA

Eierandel:
100%

Leietagere:
Eiendom under utvikling

ASKER
Bakkeveien 2

Bakkeveien 2 ligger i tettstedet Bødalen i Asker kommune, som nærmeste nabo til KIWI dagligvare. Denne eiendommen består i dag av eldre bygningsmasse og en svært romslig tomt. Det arbeides med konkrete planer for utvikling på beliggenheten, enten i form av et nærsenter eller et prosjekt for 1-2 aktører. Med opptil 12.000 passerende biler forbi eiendommen per døgn, kort vei til skole og idrettsanlegg, utpreget boligmiljø og naboen KIWI, utgjør Bakkeveien 2 et veldig spennende punkt for etablering av virksomhet innenfor diverse bransjer som vi gleder oss til å arbeide videre med.

Kontakt oss

T: +47 975 838 28
E: post@kvadratera.no

Besøksadresse

Gråterudveien 15,
3036 Drammen